top of page

Atenció en Llengua de Signes a Persones Sordes

 

En breu oferirem atenció psicològica a persones amb discapacitat auditiva, usuaris de la llengua de signes catalana i als seus familiars.

 

El llenguatge és la particularitat que tenim els éssers humans que ens diferencia dels animals. Abans de néixer ja estem dins d’ell, ens precedeix. El llenguatge ens permet anar mes enllà de l’acció i dels objectes, comunicar-nos i viure en un món simbòlic. Per poder estructurar el nostre psiquisme és necessari aquest instrument cultural que és el llenguatge. La llengua es un sistema conformat per signes, un codi compartit dins una comunitat i transmesa sempre per un altre, des de el moment que naixem.

 

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua utilitzada per les persones sordes que conformen la comunitat sorda a Catalunya. Com qualsevol altra llengua, la LSC té la seva estructura i està conformada per una sèrie de signes gestuals que s’articulen amb les mans i s’acompanyen amb unes determinades expressions facials i corporals. El que la diferencia de la resta de llengües orals és la modalitat lingüística, ja que els canals utilitzats són gestovisuals. El fet de que s’anomeni llengua de signes catalana, fa referència a que les llengües de signes no són universals, sinó que sorgeixen en un determinat territori on persones sordes conviuen, és per això que existeixen multiplicitat de llengües de signes.

 

Les persones sordes, tal com les oïdores, poden requerir en algun moment donat trobar un professional per tractar algun problema o malestar. En un tractament psicoterapèutic, l’eina principal és la paraula. Aquesta pot ser formulada de diferents maneres, parlada o signada. Es necessita d’un professional que pugui donar un espai per acollir a la persona per tal de que pugui desplegar els símptomes i malestars que el fan patir, posar-lo en paraules o signes.

bottom of page