top of page

:.  Inici > Tractaments > Atenció a Nens i Nenes > Problemes de conducta i agressivitat

Problemes de conducta i agressivitat

Els problemes en el comportament inclouen les conductes negativistes, les conductes desafiants i les conductes dissocials. El nucli comú d'aquests trastorns és la manca de respecte, més enllà de l'esperable i admissible per al grau de desenvolupament del nen. Són nens i adolescents generalment descrits com "agressius".
 
Les conductes negativistes, que de vegades escoltem sota el nom de trastorn negativista desafiant (TND) es caracteritza per disgustos freqüents i descontrolats, així com per fer front a les figures d'autoritat ia les seves ordres, juntament amb una actitud victimista i susceptible.
 
A vegades també trobem un altre tipus de conductes que s'inclouen en l'anomenat trastorn disocial (TD), que inclou conductes agressives cap a persones o animals, robatoris, fraus o destrucció d'objectes, i fuites de la llar i / o de l'escola. És molt freqüent la superposició entre els dos diagnòstics i la presentació clínica deriva en gran mesura del període de desenvolupament en què es troba el nen.
 
Tots aquests símptomes i conductes solen afectar greument el nen en els seus vincles amb els altres, en els aprenentatges, etc.

 

El tractament en aquests casos és fonamentalment no farmacològic i el nucli del tractament és "dialèctic". En la meva consulta, a Vilassar de Mar, enfoco aquesta patologia des d'una aproximació psicoanalítica, escoltant els pares i l'infant, per entendre el particular del que li passa. Cal aclarir que els símptomes dalt esmentats són genèrics i no responen a les mateixes causes en tots els casos. Per tant, serà important treballar amb els pares en relació a la dinàmica familiar per veure quines intervencions i canvis poden ajudar al seu fill a estar més tranquil. D'altra banda, s'haurà de treballar amb el nen i valorar quina causa aquestes conductes i disgustos.

 

bottom of page